[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA
Tablica Ogłoszeń UG Frysztak

Na obrazku w górnej części przedstawiony jest stroik świąteczny wykonany z gałązek i baniek choinkowych, aniołka, konika i szyszek, poniżej znajdują się życzenia świąteczne i noworoczne od Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak o treści Szanowni Państwo Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy życzyć, aby nadchodzące Święta były czasem spędzonym bez pośpiechu, troski i zmartwień. Niech ten piękny, rodzinny czas, będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refleksji. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie to co najcenniejsze: dobre zdrowie, radość bliskich oraz spełnienie wszystkich życiowych planów. Życzymy odwagi w sięganiu po upragnione cele, wiary w nadchodzące jutro, wszelkiej pomyślności i wielu życzliwych osób na Państwa życiowych ścieżkach. Wszystko umieszczone jest na tle przedstawiającym drewniane deski

INFORMACJA - 30.12.2020

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
W dniu 31 grudnia 2020r. Urząd Gminy Frysztak czynny będzie do godziny 14:00, natomiast kasa urzędu czynna będzie w godzinach 8:30 do 10:30.

INFORMACJA - 23.12.2020

Remont drogi gminnej nr 112159 R w km 1+610-1+780, 1+950 - 2 +340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w miejscowościach Glinik Dolny i Glinik Średni

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach drogi gminnej nr 112159R o łącznej długości 560m.
Grafika przedstawia tablicę z godłem i flagą Polski oraz tekst Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa Remont drogi gminnej nr 112159R w km 1+610-1+780, 1+950-2+340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w miejscowościach Glinik Dolny i Glinik Średni dofinansowanie 177 374,00 zł Całkowita wartość inwestycji 221 718,32 zł.

INFORMACJA - 23.12.2020

Przebudowa drogi Lubla-Bukowy Las - Sieklówka na dz. nr ewid. 231 w km 0+970-1+900 wraz z przebudową przepustów w km 1+123,1+650 w miejscowości Lubla

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i renowacją odwodnienia na odcinku drogi o długości 930m
Grafika przedstawia tablicę z godłem i flagą Polski oraz tekst Dofinansowano ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 291 832,00 zł Całkowita wartość inwestycji 390 755,03 zł.

INFORMACJA - 23.12.2020

Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowości Widacz, w ciągu drogi gminnej Nr 112161R, w km 0+072

Zadanie polegało na wykonaniu nowej płyty nośnej mostu wraz z dojazdami.
Grafika przedstawia tablicę z godłem i flagą Polski oraz tekst dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 500 000,00 zł, Całkowita wartość inwestycji: 555 730,97 zł.

INFORMACJA - 22.12.2020

Informacja

Sznowni mieszkańcy Gminy Frysztak,
Publikujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak na rok 2021r.
[Harmonogram]

INFORMACJA - 21.12.2020

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego:
- "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 [więcej...]
- "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 [więcej...]

INFORMACJA - 17.12.2020

Pomoc na dofinasowanie kosztów zakupu komputera dla uczniów

W terminie do dnia 30.12.2020r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego. Możliwa do otrzymania wysokość pomocy to kwota do 1 500,00zł na rodzinę. Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie do dnia 30 grudnia 2020r. do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc.

INFORMACJA - 16.12.2020

Ogłoszenie dotyczące odbioru kart do PSZOK

Wójt Gminy Frysztak informuje, że do dnia 17.12.2020r. możliwy jest odbiór kart koniecznych do okazania celem oddania odpadów komunalnych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, natomiast od dnia 18.12.2020r. karty te będą doręczane właścicielom nieruchomości i nie będzie możliwości ich odbioru w Urzędzie Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 11.12.2020

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 9/2020 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r. dzień 24 grudnia 2020 r. ( czwartek ) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Frysztak.
W związku z powyższym Urząd Gminy Frysztak w dniu 24 grudnia 2020 r. ( Wigilia ) będzie N I E C Z Y N N Y

INFORMACJA - 09.12.2020
img_SESJA

XXIV SESJA RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, w dniu 16 grudnia 2020 roku, zapraszam na transmisję na żywo XXIV sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja rozpocznie się o godzinie 9:00 i dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html.
- Porządek obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 04.12.2020

Informacja

W związku z wystąpieniem w roku bieżącym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały ogrom strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej województwa podkarpackiego Wojewoda Podkarpacki zwrócił się pismem z dnia 27 lipca br. znak: ŚR-IV.6333.35.2020 oraz pismem z dnia 19 października br., znak: ŚR-IV.6333.44.2020 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie pomocy dla poszkodowanych rolników. [więcej...]

INFORMACJA - 01.12.2020

KOMUNIKAT
dla klientów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników prosi o podanie odczytów wodomierzy do dnia 13.12.2020r.
Po tym terminie odczyt licznika zostanie wygenerowany ze średniego zużycia wody i na tej podstawie zostanie wystawiona faktura, którą doręczymy do Państwa skrzynek na listy. Odczyty można zgłaszać telefonicznie, smsem lub e-mail. Proszę o podanie danych klienta, numeru licznika i odczytu lub można przesłać zdjęcie licznika.
Przypominamy o obowiązku zgłaszania zmiany liczy osób dla klientów rozliczających zużycie wody, zrzut ścieków ryczałtowo.
Numery telefonów do kontaktu:
Biuro: 17 2777220
Tel. kom. 537 428 984
e-mail: gzk.frysztak@poczta.onet.pl

INFORMACJA - 01.12.2020

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak informują wszystkich zainteresowanych o posiedzeniach poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 27.11.2020

Informacja

Urząd Gminy Frysztak informuje, że:

  • od 01.01.2021 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi 20,00 zł od osoby miesięcznie,

  • od 01.01.2021 r. nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy jest zobowiązany do segregowania odpadów, a w przypadku niewypełnienia w/w obowiązku (który jest na bieżąco kontrolowany) właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata według stawki opłaty podwyższonej wynoszącej 60,00 zł od osoby miesięcznie.

  • od 01.01.2021r. w związku z tym, iż nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy kto do tej pory gromadził odpady w taki sposób ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[więcej...]

INFORMACJA - 25.11.2020
img_SESJA

XXIII SESJA RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, w dniu 30 listopada 2020 roku, zapraszam na transmisję na żywo XXIII sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja rozpocznie się o godzinie 9:00 i dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html.
- Porządek obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 24.11.2020

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"

Wójt Gminy Frysztak informuje beneficjentów, którzy uczestniczyli w realizacji w/w projektu, że w związku ze zmianą interpretacji przepisów podatkowych w zakresie możliwości odliczenia od przychodu całości wpłat dokonanych przez nich na w/w cel istnieje możliwość wystawienia faktury końcowej rozliczającej dokonane wpłaty, która stanowić może podstawę do dokonania korekty rozliczenia zeznania podatkowego za 2019 rok.
Faktury końcowe będą wystawiane na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, która otrzymała faktury zaliczkowe.
Wnioski o wystawienie faktury należy składać w Urzędzie Gminy Frysztak w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 20.11.2020

Grafika przedstawia napisy na zielony tle Konkurs Aktywne sołectwo tylko do 30 listopada 2020r. oraz Powszechny Spis Rolny 1.009.-30.11.2020 a także czerwoną tabliczkę z napisem sołts. Poniżej napi Wejdz na spisrolny.gov.pl i spisz się przez internet

INFORMACJA - 20.11.2020

OGŁOSZENIE
TERMIN OTWARCIA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym 100a dobiegła końca.
Od dnia 01.12.2020r. GPSZOK będzie czynny w środy od godz. 12:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.
Warunkiem koniecznym do oddania odpadów jest okazanie karty PSZOK celem weryfikacji danych przekazującego odpady. [więcej...]

INFORMACJA - 18.11.2020

Obrazek przedstawia informację o sposobie umawiania wizyt w urzędzie skarbowym. Pierwszy przedstawiony sposób polega na wykorzystaniu usługi Umów wizytę w urzędzie skarbowym, na stronie podatki.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Drugi sposób przedstawiony polega na umówieniu się na wizytę telefonicznie pod numererm 172768550, natomiast trzeci przedstawioyn sposób polega na wizytcie osobistej w urzędzie - w punkcie Umawianie wizyt który znajduje się blisko wejścia.

INFORMACJA - 17.11.2020

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak informują wszystkich zainteresowanych o posiedzeniach poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 13.11.2020

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska po daje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. [więcej...]

INFORMACJA - 10.11.2020
LOGO Konsulatacji Społcznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 10.11.2020

Informacja

Zasady bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora" w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020r. obowiązujące na terenie gminy Frysztak[więcej...]

INFORMACJA - 10.11.2020

KOMUNIKAT
dla mieszkańców Gminy Frysztak
o organizacji pracy Urzędu Gminy

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemicznym Urząd Gminy we Frysztaku, mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników, od 12 listopada 2020 r pracuje w ograniczonym zakresie.
Apeluję o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędach i jednostkach gminnych oraz unikanie miejsc o dużych skupiskach ludzi. Urząd nie przerywa pracy i pracuje normalnie, by załatwiać (w miarę możliwości) indywidualne sprawy mieszkańców. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub bezwzględnie wymagających osobistej obecności w urzędzie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty.
Przed budynkiem Urzędu Gminy wystawiona jest skrzynka (wrzutnia) na kierowaną do Urzędu korespondencję.[więcej...]

INFORMACJA - 06.11.2020

Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19

Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub

  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 [więcej...]

INFORMACJA - 06.11.2020

PROGRAM Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"WSPIERAJ SENIORA"

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, a realizowany na terenie całego kraju przez lokalne ośrodki pomocy społecznej. [więcej...]

INFORMACJA - 06.11.2020

Informacja

Informuję, że Gmina Frysztak zrealizowała zadanie pod nazwą: Korekta koron, konserwacja pni oraz założenie wiązań zabezpieczających przed potencjalnym rozłamaniem na terenie działki nr ew. 479 w obrębie Frysztak z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Kwota dotacji wyniosła 3 000 zł. [więcej...]

INFORMACJA - 04.11.2020

Obraz przdstawia kobietę trzymjącą laptopa na zielonym tle. Napis białe Seniorze spotkajmy się w sieci i korzystajmy z niej bezpieczenie. To jest proste! Hash tagi bezpiecznyesenior, w stopce loga partnerów prezentacji: NASK, Unii Eropejskiej, Funduszy Europejskich, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Warszwskiego Instytutu Bankowości

INFORMACJA - 03.11.2020

Informacja03112020_BANER

INFORMACJA - 30.10.2020
img_SESJA

XXII SESJA RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, w dniu 30 października 2020 roku, zapraszam na transmisję na żywo XXII sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja rozpocznie się o godzinie 9:00 i dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html.
- Porządek obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 28.10.2020
img_Baner z logiem wojewodztwa podkarpackiego i programu odnowy wsi

Gmina Frysztak wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Cieszyna zrealizowała zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Cieszyna. Zadanie dofinansowane było kwotą 10 000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 50 099,61 zł. [więcej...]

INFORMACJA - 27.10.2020
LOGO_SPIS ROLNY 2020

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich "W Koło PSR 2020"

Konkurs rozpoczyna się 1 listopada i potrwa do zakończenia Spisu czyli do 30 listopada 2020
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie Koła poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie wypełnionego formularza i oświadczenia. Więcej informacji dostępne jest na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w zakładce Powszechny Spis rolny 2020, konkursy

INFORMACJA - 27.10.2020
img_Baner konkursu Pod Biało-Czerwoną

Szanowni Mieszkańcy,
W dniu 9 listopada 2020 rozpoczyna się II edycja naboru - rekrutacji do projektu "PRZYSTANEK - WŁASNA FIRMA". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji na stonę interenetową porjektu www.amd-group.pl.

INFORMACJA - 27.10.2020
img_Baner konkursu Pod Biało-Czerwoną

Gmina Frysztak zachęca mieszkańców do głosowania na projekt "Pod Biało-Czerwoną" na stulecie Bitwy Warszawskiej.
Kancelaria Premiera RP organizuje projekt "Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej gminie w Polsce. Warunkiem uzyskania środków na inwestycję jest poparcie mieszkańców, którzy oddadzą głos na swoją gminę, wypełniając ankietę na stronie internetowej projektu. Głosowanie trwa do 11 listopada 2020 r. Liderem projektu jest Łukasz Fąfara.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, również osoby niepełnoletnie. Liczba głosów wymaganych do uzyskania środków wynosi 100, ale czym więcej głosów tym lepiej.
Więcej informacji o projekcie: https://info.niepodlegla.gov.pl/mediateka/plik/1707120
Link do oddania głosu poparcia znajduje się na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/.

INFORMACJA - 26.10.2020
img_SESJA

XXII SESJA RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, w dniu 30 października 2020 roku ,zapraszam na transmisję na żywo XXII sesji Rady Gminy Frysztak. Transmisja rozpocznie się o godzinie 9:00 i dostępna będzie pod linkiem https://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html.
- Porządek obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 22.10.2020

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Mieszkańcy Gminy Frysztak
W związku z tym, że od soboty 17 października 2020 r. powiat strzyżowski znajduje się w strefie czerwonej zobowiązani jesteśmy do zachowania obowiązujących zasad i ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. W związku z zaistniałą sytuacją posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak prowadzone są za pomocą środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb.

INFORMACJA - 19.10.2020
LOGO_SPIS ROLNY 2020

Informacja Spis rolny

Gminne Biuro Spisowe we Frysztaku informuje, że Wojewódzkie Biuro Spisowe w Rzeszowie uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników.
Samospisu można dokonać dzwoniąc na numery telefnów 517 555 998 lub 516 535 160

INFORMACJA - 16.10.2020

KOMUNIKAT

Od soboty 17.10.2020 r powiat strzyżowski znajduje się w czerwonej strefie obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Zobowiązani jesteśmy do zachowania obowiązujących zasad i ograniczeń m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz limity osobowe obowiązujące w gastronomii, siłowniach, kinach, kościołach czy transporcie zbiorowym [wiecej...]

INFORMACJA - 16.10.2020
img_BANKOWCY

Bankowcy dla Edukacji

Szanowni Mieszkańcy Gminny,
w październikowym wydaniu "Bankowców dla Edukcaji" przekazujemy kilka informacji odnośnie kart płatniczych. Zapraszamy od zapozniania się z materiałem

Karta Platnicza Bezpieczeniejsza od Gotowki

INFORMACJA - 16.10.2020

INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie Placówka Terenowa w Strzyżowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej (POWIAT STRZYŻOWSKI) nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy.
Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie tel. 17 276-19-38.

INFORMACJA - 15.10.2020

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak informują wszystkich zainteresowanych o posiedzeniach poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 13.10.2020
img_IMGW

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 13.10.2020
img_IMGW

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 13.10.2020
LOGO_SPIS ROLNY 2020

Spisałeś się przez internet?
Weź udział w loterii zdobądz jedną z setek nagród

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego, który spisał poprzez Samospis Internetowy, może wziąść udział w loterii. Więcej szczegółów po linkiem https://loteria.spisrolny.gov.pl/.

INFORMACJA - 06.10.2020

Zapytanie o cenę

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Średnim zwraca się z zapytaniem cenowym do wszystkich zainteresowanych dostawą dla jednostki n/w sprzętu ratowniczego i umundurowania. [więcej...]


INFORMACJA - 01.10.2020

Informacja17092020

INFORMACJA - 01.10.2020

Zapytanie o cenę

Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie zwraca się z zapytaniem cenowym do wszystkich zainteresowanych dostawą dla jednostki n/w sprzętu ratowniczego. [więcej...]


INFORMACJA - 01.10.2020

Zapytanie o cenę

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Średnim zwraca się z zapytaniem cenowym do wszystkich zainteresowanych dostawą dla jednostki n/w sprzętu ratowniczego i umundurowania. [więcej...]


     
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
*Szkoły
*Parafie
*Opieka zdrowotna
*Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
*Wykaz Szkół i Placówek Niepublicznych
*Symbole Gminy
*Rozkład PKS i PKP

*Strategia 2007-2015
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

img_GOSIR img_GOK img_EKOMUZEUM img_ZF img_SCHRON img_ORW img_ZABYTKI
img_STRZELEC
img_PPWOW img_LGD img_ATLAS img_POWIAT img_PARKI img_WYCIAG
img_GCI
Przejrzysta Polska
img_PGNiG

deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak