[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Gospodarka

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA

GOSPODARKA ODPADAMI

ZASADY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY FRYSZTAK

 1. Harmonogram zbiórki odpadów w 2021 roku
 2. Harmonogram zbiórki odpadów w 2020 roku
 3. Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Frysztak
 4. Harmonogram zbiórki odpadów w 2019 roku
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Frysztak
 6. Terminy wnoszenia opłat - Uchwała Rady Gminy nr XIX/135/2016 z dnia 24 czerwca 2016r.
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak - Uchwała Rady Gminy Frysztak nr XXXVII/300/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.
 8. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałą nr XIII/114/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Frysztak (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2019r., poz. 5720) zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
16,00 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny
32,00 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób nieselektywny
Linik do uchwał:
STAWKI
SZCZEGÓLNY SPOSÓB I ZAKRES ODBIERANIA ODPADÓW
REGULAMIN
Link do deklaracji z możliwością złożenia drogą elektroniczną (Platforma ePUAP)
Link do deklaracji z możliwością złożenia drogą tradycyjną.OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Południowa 3, Strzyżów

2013 rok

2014 rok

2015 rok

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]

51,1

83,8

130,4

Inne niż niebezpieczne odpady budowlany i rozbiórkowe [%]

-

-

-

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

0,91

2,44

2,5


Dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie wykazano poziomów odzysku dla "niezamieszkałych" ponieważ te odpady są odbierane tylko i wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Za rok 2013 podano dane za III i IV kwartał ponieważ od tego czasu zaczęły obowiązywać sprawozdania dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
INFORMACJE NA TEMAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Frysztak przypomina że:

 1. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych mogą być przekazywane wszystkim podmiotom wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Frysztak.

 2. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami) dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Frysztak w 2015r. oraz miejsca ich zagospodarowania
Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Frysztak w 2014r. oraz miejsca ich zagospodarowania
Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Frysztak w 2013r. oraz miejsca ich zagospodarowania
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FRYSZTAK W 2016 ROKU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak w 2016r. [HARMONOGRAM]
[Zasady Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2016r.]
[HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW]
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ FRYSZTAK POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIE SKŁADOWANIA ILOŚCI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

2013 rok

2014 rok

2015 rok

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]

14,17

25,50

36,80

Inne niż niebezpieczne odpady budowlany i rozbiórkowe [%]

100

100

100

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

23,92

23,90

0
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FRYSZTAK W 2016 ROKU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak w 2016r. [HARMONOGRAM]
[Zasady Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2016r.]
[HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW]
INFORMACJA O ZASADACH ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że został uzgodniony z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, harmonogram wywozu odpadów w 2015r.
Harmonogramy i kartki będą do odbioru u Sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w Urzędzie Gminy.
[Zasady Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2015r.]
[Harmonogram Wywozu Odpadów w 2015r.]
[HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW]
ARTYKUŁ - Nie truj siebie i sąsiadów

Paląc smieci trujemy siebie i swoich najbliższych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia. Każdy z nas korzysta z powietrza, wody i żywności, zaspokajając w ten sposób podstawowe potrzeby życiowe organizmu. Kupując różne produkty niezbędne dla naszego funkcjonowania, przyczyniamy się niestety do produkcji niezliczonej ilości odpadów komunalnych. Nie zawsze bywają to odpady biodegradowalne tzn. przyjazne środowisku. Przyzwyczailiśmy się do plastikowych opakowań i są one wszechobecne w naszym życiu. Są trwałe, lekkie i ładne, dlatego też częściej wybieramy opakowania z plastiku, niż te tradycyjne ze szkła lub tektury. Pomimo aktualnie obowiązujących przepisów ( Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 21) i właściwego funkcjonowania zasad nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nadal często stosowaną metodą pozbywania się śmieci i odpadów z tworzyw sztucznych, takich jak: plastik, folia, stare meble, wszelkiego rodzaju opakowania, stare obuwie i odzież, czasopisma itp., jest ich spalanie w piecach i ogniskach przydomowych. [więcej...]
INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2014 ROKU

Urząd Gminy Frysztak informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. ulegają niewielkiej zmianie zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frysztak.
Zmiany są następujące:
1. W okresie od października do kwietnia będzie dodatkowo zbierany popiół (kartka szara z napisem - POPIÓŁ).
2. Dla mieszkańców, którzy złożyli deklarację o niesegregowaniu odpadów będą kartki czerwone z napisem - ODPADY NIESEGREGOWANE.
3. Zmienia się kolor kartki na odpady biodegradowalne. Teraz będzie to kartka niebieska. Pozostałe kartki pozostają bez zmian.
Pakiety kartek (po 40 szt.) wraz z harmonogramem odbioru odpadów i zasadami odbioru odpadów komunalnych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym nr 100A - będą dostarczone przez miejscowych listonoszy do każdego właściciela nieruchomości. Po wykorzystaniu otrzymanych kartek będzie można sobie pobrać następne kartki u sołtysa lub w Urzędzie Gminy. Postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2014 i 2015 wygrała firma świadcząca usługi w tym zakresie do tej pory tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie. [SZCZEGÓŁY]
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FRYSZTAK W 2014 ROKU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak w 2014r. [HARMONOGRAM]
SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania, poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 16916810275505851920000360 lub wpłatę w kasie urzędu w następujących terminach:
za I kwartał do 15 lutego
za II kwartał do 15 maja
za III kwartał do 15 sierpnia
za IV kwartał do 15 listopada
[szczegóły]
HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Wójt Gminy Frysztak informuje, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczący się w Gliniku Dolnym (teren po nieczynnej oczyszczalni ścieków) będzie czynny od 01 lipca 2013r. w każdą środę od godz 13:00 - 19:00 i w każdą sobotę od godz. 9:00 - 14:00 za wyjątkiem świąt.
Zgodnie z podpisaną umową zadania związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonuje Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak.

[SZCZEGÓŁY]
WYKAZ PUNKTÓW W KTÓRYCH MOZNA BEZPŁATNIE POBIERAĆ KARTKI IDENTYFIKACYJNE DO OZNACZANIA WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie podaje wykaz punktów w których można bezpłatnie pobierać kartki identyfikacyjne do oznacznia worków z odpadami komunalnymi.

[WYKAZ PUNKTÓW]
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FRYSZTAK OD 1 LIPCA 2013 ROKU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak od 1 lipca 2013r. [HARMONOGRAM]
ZASADY NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY FRYSZTAK OD 1 LIPCA 2013 ROKU

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Selektywnie zbierane będą śmieci, które można ponownie przetworzyć tj. papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe. Odpady te należy gromadzić z chwilą ich powstawania oddzielnie od pozostałych śmieci i umieszczać w odpowiednich workach oznakowanych kartką identyfikującą właściciela nieruchomości (adres) oraz rodzaj przekazywanego odpadu. [szczegóły]
Deklaracja
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu i porządku w gminie wprowadza z dniem 1 lipca 2013 roku nowe zasady gospodarowania odpadami. Na gminę został nałożony obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami co wiąże się między innymi z wyborem metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniem wysokości stawki tej opłaty, utworzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 01 lutego 2013 r., Rada Gminy przyjęła pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.
Są to następujące uchwały:

Wyjaśnienia do uchwał.

Rejestr Działalności Regulowanej Na Dzien 31.12.2015


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak