[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Gospodarka

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA

STRATEGIA ROZWOJU

Frysztak pozostanie gminą wiejską, jednakże z rolnictwem dostosowanym do standardów europejskich i rozwiniętym przemysłem agroturystyczny
Będzie to gmina o ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej, wyposażona w wymagane standardowe urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Społeczność Gminy przyciągać będzie gościnnością a sama gmina estetyką zabudowy, unikatowymi zabytkami i wspaniałymi krajobrazami. Nowoczesne i odpowiednio wyposażone szkoły wzmocnią miejscową młodzież do zdobywania wiedzy oraz jej motywację i stopień identyfikacji z miejscem zamieszkania.
Strategia Rozwoju Gminy Frysztak to m.in.:

 • Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej.

 • Pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie i lokalny rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

 • Otwarcie społeczności lokalnej na zewnątrz.

 • Zainteresowanie i łatwiejsze pozyskanie do współpracy zewnętrznych partnerów gospodarczych.

 • Wykreowanie nowego wizerunku gminy jako dynamicznie się rozwijającej, sprzyjającej rozwoju przedsiębiorczości.

 • Maksymalne wykorzystanie zasobów gminy.

 • Rozwój infrastruktury technicznej gminy, stwarzającej korzystniejsze warunki życia mieszkańcom.

 • Rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej.

 • Aktywizacja gospodarcza i społeczna mieszkańców gminy, integracja mieszkańców wokół rozwiązywania wspólnych problemów.

 • Powstanie nowych zakładów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • Powstanie nowych zakładów przetwórczych.

 • Utworzenie grup producencko-marketingowych.

 • Nawiązanie stałej współpracy pomiędzy grupami producencko-marketingowymi a zakładami przetwórczymi, na bazie wytworów miejscowego rolnictwa.

 • Zmniejszenie konfliktów grup interesów w gminie.

 • Ożywienie rynku pracy, ograniczanie bezrobocia dzięki kreowaniu nowych miejsc pracy, jak również utrzymywanie dotychczasowych.

 • Zapewnienie stałego rozwoju kadr.

 • Uzyskiwanie większych dochodów przez budżet gminy, podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa domowe.

 • Powstanie instytucji wspierających rozwój społeczny i gospodarczy gminy.

 • Pozyskanie środków z przedakcesyjnych programów pomocowych.


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak